Teknolojik anlamda her geçen gün yeni bir atılım gerçekleşirken üretim konusunda gelecekte ortaya çıkması öngörülen gelişmeler sayesinde üretim alışkanlıkların büyük değişimlerin ortaya çıkacağı ön görülüyor. İnsan merkezli üretim hatlarından teknoloji odaklı üretim hatlarına geçişin hızla gerçekleştiği dünyamızda yakın zamanda uygulamaya konması beklene 3 teknoloji şimdiden pek çok insanı heyecanlandırmaya yetiyor.

Yapay zekâ teknolojisinin sadece 3-4 yıl önce bile hayal olarak görüldüğü ama şimdilerde yapay zeka ile pek çok işlemin gerçekleştirildiği üretim dünyasında 2020 itibari ile bizleri bekleyen muhteşem dönüşümleri sizler için derledik! İşte 2020’de hayatımıza yön verecek ve üretimi doğrudan etkileyecek gelişmeler!

5G Teknolojisi ile Robot Merkezli Üretim

5G teknolojisinin hayatımıza yerleşeceği tahmin edilen 2020 yılında üretim ortamlarında 5G teknolojisinin oldukça etkin bir şekilde kullanılması ön görülüyor. Uzmanların 5G ve üretim konusunda gerçekleştirdiği çalışmalara göre makinelerin insanlara nazaran daha çok 5G odaklı olacağını ifade ediliyor. Daha açık bir ifade ile anlatmak gerekirse yaşamı kolaylaştırmak için 5G teknolojisini kullanan insanlara göre makineler 5G teknolojisini daha çok kullanacak. Böylelikle 5G ile yönetilen üretim hatlarının ortaya çıkarılması sağlanacak.

İnsanların mobil cihazlar, müzik aletleri, bilgisayarlar ve diğer pek çok teknoloji ürününü kullanırken tercih edecekleri 5G bir bakıma hayatı kolaylaştırıyor olacaktır. Ancak endüstriyel üretimin yapıldığı fabrikalarda makinelerin doğrudan 5G ile yönetilebilecek olması 5G’nin çok daha önemli roller üstlenmesine yardımcı olacaktır. Bu anlamda Bernard Marr tarafından yapılan açıklamalara göre ‘Otonom sürüş keyfi yaşamanıza imkân tanıyacak araçlar 5G ile bu rolü yerine getirirken taşımacılık ve alt yapı hizmetlerinde büyük bir dönüşümün ortaya çıkmasına katkı sağlayacak’ dedi. Benzer çalışmaların üretim konusunda da gerçekleştirileceği düşünüldüğünde internet ve 5G yönetimindeki fabrikaların ortaya çıkması çok da uzak bir hayal olarak görülmüyor.

Endüstriyel otomasyon noktasında başarılı çalışmaların ortaya konması enerji ve kaynak verimliliğinin arttırılmasını sağlayacak. Makineler arasında veri akışı sağlanması ve üretimin tamamen otomatikleştirilmesi sayesinde maliyetlerde de büyük bir tasarruf elde edilmesi düşünülüyor. Üstelik otomasyonun üretim hattının hemen her yanına yayılması ile gelecekte hiç insan olmayan fabrikalar dahi ortaya çıkabilecektir.

B2B2C Modeli

Üretim alanlarında ve iş akışı içerisinde kullanılan bazı modeller hem satıcı hem de alıcılar tarafında bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Özellikle B2C modelince Business tarafını oluşturan işletme üretici olmayıp bir ara satıcı olduğunda Customer yani müşterinin problemlerini çözmede oldukça yetersiz kalır. Müşteri problemini Business’a iletir. Ancak bu işletme doğrudan üretici olmadığından o da kendi tedarikçisinden bilgi almaya çalışır ve bu süreç uzar gider.

Zaman, bütçe ve emek kaybı anlamına gelen B2C sisteminin yerini yepyeni bir model alıyor. Teknolojik imkanlarla da güçlendirilmesi planlanan B2B2C modeli ile müşteri ile satıcı daha doğru bir ifade ile üretici ile son kullanıcı arasındaki ilişki çok daha güçlü bir konuma taşınmaya başlıyor. Müşteri bir iş ilişkisinde sorunlarını daha kolay çözerken benzer şekilde ihtiyaçlarını da daha kısa sürede görmüş oluyor.

Yapay Zekâ 2020’de Daha Fazla Verimlilik Sunacak!

Hayatımıza yeni yeni girmeye başlayan ama etkisini çok hızlı bir şekilde göstermeyi başaran Artificial Intelligence yani yapay zekâ 2020 itibariyle üretim alanlarında çok daha fazla gündemde olacak. 2022 yılında üretimi daha da hızlandıracağı ve üretimde neredeyse %10 oranında verimlilik artışı sağlayacağı tahmin edilen yapay zekâ şu anda tam anlamıyla kullanılıyor diyemiyoruz.

Kurutulmuş meyve ve hazır yiyecek üreticileri tarafında fabrika ortamlarına entegre edilmesi için hazırlık yapılan yapay zekâ şimdilerde sadece ofis ortamlarında kullanılabiliyor. Kalite yönetim sistemlerinin ciddi manada başarı yakalamasında rolü olan yapay zekâ pek çok üretici tarafından tercih ediliyor. Başlangıç safhasında kalite yönetiminin test ve kontrollerini yapan şimdilerde ise açıkları ve karşılaşılabilecek sorunlar proaktif bir bakış açısı ile belirleyen yapay zekanın sadece 2 yıllık kısa bir sürede de üretim verimliliğini ciddi düzeylerde etkileyeceğini söylemek mümkündür.

Üretim sahasında gerçekleştirilen aksiyonları hemen her yönü ile etkileyecek olan yapay zekâ aynı zamanda üretim sonrası lojistik ve bilgi işlem konularında da çok önemli roller üstelenerek fabrikalarda neredeyse insansız alanların oluşmasına zemin hazırlayacak! İnsansız üretim alanlarının oluşması ilk bakışta insanların işsiz kalması gibi bir sonucu doğuracak algısı ortaya çıkarsa da aslında ağır işlerde çalışan insanların daha iyi bir yaşam kalitesini elde etmesinde yapay zekanın büyük rolü olacak.

Gelecek Çok Farklı Olacak

2020 yılında gelinen teknolojik gelişmişlik seviyesi pek çok insan için daha ne yapılabilir ki sorusunun sorulmasına neden olsa da aslında yapay zekâ ile elde edilen gelişmeler sadece başlangıç. Uzmanların yapay zekâ konusunda tasarladıkları projeler ile insan yaşamının gelecekte çok farklı bir yöne evrileceğini tahmin etmek hiç de zor değil. Hatta çok yakın bir gelecekte Jetgiller adlı çizgi dizideki bir yaşamı içinde kendimizi bulabiliriz. Uçan arabaların, ev işlerini yapan robotların ve oldukça kolaylaşmış yaşamların bizleri beklediği gelecekte üretimde insanların zarar görmesi de söz konusu olmayacak. Üretim alanları daha sağlıklı yerler olurken insanların yaşamı çok daha farklı olacak.