Operasyon İyileştirme

 • Akıllı fabrika
 • Üretim Yönetimi
 • Gelişmiş Robotlar
 • Yardımcı Sistemler
 • (3D) Üretim
 • Digital Fabrika Tasarımı
 • Bulut Temelli Endüstriyel hizmetler
 • Otomatik Stok Yenileme
 • Digital Fabrika Lojistiği
 • Akıllı Depo
 • Şeffaf Tedarik Zinciri
 • Önleyici Bakım
 • Veri Odaklı Kontrol
 • Entegre Ürün Geliştirme

Performans Yönetimi

 • Mobil ve Gerçek Zamanlı Performans Takibi
 • Elektronik Performans Panoları

Çalışan Katılım

 • Sanal Eğitim
 • Sosyal İş Ağ
 • Çalışan Bağlılığı

Temel Bileşenler

 • Strateji ve Yol Haritası
 • Yönetişim
 • Altyapı
 • Veri Güvenliği

Kaynak: BCG Operations