Bankacılık sektörünün yüzü son birkaç yılda fazlasıyla değişti. Finansal teknoloji şirketleri (fintechler) piyasayı kripto para birimi, bitcoin, blockchain ve daha fazlasıyla sarsmaya başladı. Birleşik Krallık‘ta, sadece dijital hizmetler ve olağanüstü müşteri etkileşimleri sunmaya odaklanan yeni bir banka türü ortaya çıktı. Sadece İngiltere’de, şu anda 20’den fazla challenger bankası var.

İleri görüşlü bankalar bu pazar sarsılmalarına karşı kurum içi yeteneklerini artırarak cevap vermeye çalışıyorlar. Diğer bankalar yeni dijital teklifler geliştirmek için fintechlerle ortaklık kurma yoluna gitti. Bazıları ise rakiplerini satın alarak bu dönüşüme cevap vermeye çalışıyorlar.

 

Dijital Dönüşüm ve Bankacılık

Dijital teknolojiler bankacılığın her yönünü etkiliyor ve etkilemeye de devam edecek gibi görünüyor. Birçok finans kurumu, bu teknolojilerin faydalarından yararlanmak için dijital dönüşüm çabalarını sürdürürken, aynı zamanda fintech ve büyük teknoloji şirketlerine yetişebilmeyi umut ediyorlar.

Digital Banking Report’un yayınladığı ‘Bireysel Bankacılıkta Yenilik 2019 Raporu’na (Innovation in Retail Banking 2019 Report) göre dijital teknolojilerin potansiyel faydaları birçok banka ve kredi kuruluşunun çoğunluğu tarafından belgelenip kabul edilmekle birlikte dijital bankacılık dönüşümünün yayılımı hız kazanmış gibi görünüyor.

Rapordaki ankete katılan finansal kurum yöneticileri, neredeyse tüm dijital teknolojiler için bütçelerinin arttığını ve etkilenen teknolojilerin genişlediğini söylüyor. Aynı zamanda hem dijital dönüşümün hem de inovasyon mülkiyetinin örgütsel hiyerarşiyi arttırdığını ve eski perspektifleri yerle bir ettiğini düşünüyorlar.

Bankacılık sektörü, tüm sektörler arasında dijital dönüşüme en yakın duran sektörlerin başında gelmektedir. Bu nedenle yeni teknolojiler açısından özellikle de blockchain teknolojisi çerçevesinde toplanan yeni bir finans öngörüsü; bankaların dijital dönüşümde yavaş kaldıklarını ve bu hızın önümüzdeki zamanlarda artması gerekliliğine işaret ediyor.

 

Bankacılık Sektörü Dijitalleşiyor

Dijital dönüşüm her sektörde ve her şirkette farklı şeyler ifade eder. Genel anlamda dijital teknolojinin bir işletmenin tüm alanlarına entegrasyonu; işlerin nasıl yürüdüğüne ve müşterilerine değer sağlama konusunda temel değişikliklere yol açacağının bir işaretidir.

Dijital dünya içerisinde çalışan bankalar, maliyetlerini azaltıyor ve süreçlerini oldukça kolaylaştırıyor. Bu durum uçtan uca entegrasyonu kapsarken aynı zamanda daha kusursuz ve ilgi çekici bir müşteri deneyimi sunmaya da yardımcı oluyor. Ayrıca blockchain ve yapay zeka gibi yeni dijital teknolojilerle daha fazla iş dönüşümüne fayda sağlıyorlar.

Dijital dönüşüm, bankacılıkta işgücünü de dolaylı olarak etkiliyor. Otomasyon, bazen işten çıkarmalar ve ücret indirimleriyle sonuçlanabilmekte. Ancak günümüzde hali hazırda bankacılık deneyimine sahip bilişim ve veri uzmanları için artan bir talepten de söz etmek mümkün. Sektörün mevcut personeli eğitmek ve yeni yetenekler almak için yeni bir işgücü modeli geliştirme çalışmaları, bankacılıkta dijital dönüşümün belirli bir hızda gerçekleşebildiği görüntüsünü veriyor.

 

Bankacılık ve Finansal Hizmetler Sektöründe Dijital Dönüşümün Faydaları Nelerdir?

Tüketici taleplerini karşılamak ve günümüzün dijital dönüşümüne ayak uydurmak üzere finansal liderler, şirketlerini rekabetçi kılmak için dijital dönüşüm çabalarını herhangi bir zaman aralığında çabucak uygulamak istiyorlar. Deloitte’ın yaptığı bir ankete göre; ankete katılan finansal hizmet veren şirket katılımcılarının %37’si firmalarının dijital dönüşüm yolculuğunun bilinçli ve emin adımlarla ilerlediğini, %38’i ise dijital dönüşüm adaptasyonunun daha ileri düzeyde olduğunu söylemiş.

Firmalarda dijital dönüşüm; iş birliğinin ve ekip çalışmasının fiziksel bir konumdan ziyade teknolojiyle kolaylaştırıldığı, dijital alanların benimsenmesiyle başlamaktadır. Şirketler, çalışanlarını ve konunun uzmanlarını, departmanlar ve konumlar arasında bağlantı kuran dijital alanlara yatırım yaparak aşağıdakileri kolaylıkla sağlayabilir:

  • Ekipler arasında daha fazla uyum sağlayarak daha hızlı ve daha doğru müşteri hizmeti sağlamak
  • Ekiplerin asli görevlerini otomatikleştirerek iş akışlarını kişiselleştirmek. Böylece onları daha karmaşık ve zorlu işlerle başa çıkma konusunda özgür kılma yeteneği oluşturmak.
  • Kritik olaylar için daha hızlı aksiyon alma ve çözüm üretme
  • Daha geniş organizasyonel şeffaflık

 

Big Data ve Müşterinin Finansal Yolculuğundaki Etkisi 

Bankacılık sektörü en çok veri işleyen ve bu veriye dayalı sektörler arasında yer alan sektörlerin başında geliyor. Mevzuat ve sigorta gereksinimleri gibi başlıklar, bankaların uzun yıllar boyunca işlem verilerini herhangi bir şekilde depolaması gerekliliğine işaret eder. Buradaki zorluk, bu bilginin nasıl anlamlı hale getirileceği ve bunun nasıl dönüştürüleceği ile ilgili.

Big Data (büyük veri), bankaların rekabetlerini geliştirebilmeleri açısından önemli fırsatlar sunuyor. Verileri bir bulut platformuna taşımak, her müşterinin 360 derecelik bir profil görünümünü sağlamaya yarayacaktır. Bu derin iç görü sayesinde bankalar müşterilerine daha yüksek düzeyde hizmet sunabilecekleri gibi ayrıca daha fazla değer yaratabileceklerini göstereceklerdir.

Büyük veri ayrıca, müşterinin finansal yolculuğunu gözlemleyebilmek ve rekabet avantajı elde etmek için yapay zeka, blokchain ve IoT (nesnelerin interneti) gibi yaratıcı teknolojilerin kullanılmasına da olanak sağlar.

 

Bankacılık Sektöründe İş Modelini Yeniden Tanımlama ve Teknolojiden Yararlanma

Yeni ileri teknolojiler, bankaların kişiselleştirilmiş, yenilikçi tekliflerle müşterilerin katılımını güçlendirmelerini sağlayacak kapıları açıyor. Sektör zaten hali hazırda mobil uygulamalar, kaydırmalı kartlar, ATM’ler, temassız kartlar ve sensörler ile IoT’den çoktan yararlanmaya başladı bile.

Bazı bankalar, geleneksel banka işlemlerine güvenli ve uygun alternatifler sunduğu için iş süreçlerini dönüştürmek için zaten blockchain teknolojisini kullanmaya başladılar. Son zamanlarda, blockchain, finansal dünyadaki sahtekarlığı azaltma yeteneği nedeniyle ön plana çıkmaya başladı.

Blockchain hali hazırda ödemeler de (sınır ötesi, eşler arası, şirket ve bankalar arası) dahil olmak üzere bankacılığın finansal araçları alanlarında kullanılıyor. Bunlar; özel sermaye varlık transferleri, türev ürünlerin takibi, ticaret, harcama, ipotek, kredi kayıtları, mikro finans uygulamaları ve müşteri hizmetleri kayıtlarının yönetimi gibi başlıkları kapsıyor. Bankacılık sektöründe machine learning gibi teknolojiler, elle yapılan işlemleri, alım satım işlemlerini ve müşteri segmentasyonu gibi işlemleri otomatikleştirmeye yardımcı olabilecek harika bir potansiyeli de beraberinde taşıyor.

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.