Z Kuşağı

 

Kuşak, kritik gelişim aşamalarında doğum ve önemli yaşam olaylarını paylaşan bir grup olarak tanımlanabilir. Etkileri yaşamları boyunca nispeten istikrarlı olan tarihsel veya sosyal yaşam deneyimlerini paylaşanları hayatları içerir. Bu deneyimler, insanların yönetime ve organizasyona yönelik duygularını, isteklerini ve neyin ne olduğunu belirler. İşlerine değer verirler. Aynı kuşaktan bireyler oldukça yakın doğdukları için olaylara benzer tepkiler gösterirler. Kuşak kavramı üzerine çalışmalar ilk olarak 1830-1840 yıllarında Auguste Comte tarafından yapılmıştır. Yirminci yüzyıldan bu yana kuşak sınıflandırması “Sessiz Kuşak” olmuştur. “Baby Boomers”, “X Kuşağı”, “Y Kuşağı”, “Z Kuşağı” ve “Alfa Kuşağı” şeklinde sıralanmaktadır. Z kuşağı genel olarak evrenselcilik, yardımseverlik, öz yönetim, başarı konusuna önem verirler. Ancak kabul edilmelidir ki, işgücüne yeni girmeye başladıkları için Z Kuşağı hakkında çok az şey biliniyor. Z kuşağı bireyleri teknoloji ile iç içedir. Bu neslin üyeleri cep telefonu kullanırken, oyuncaklar yerine bilgisayar vb. Teknolojik cihazlarla oynamayı tercih ederler. Genellikle buradan arkadaşlık kurarlar. İnternet sayesinde her şeye erişebiliyorlar, istedikleri bilgiyi internet anında verir. Z kuşağı bireyleri daha iş ve kişisel yaşam açısından esnek, daha işbirlikçi, etkileşimli ve yenilikçidir. Z kuşağı üyeleri bağımsızlıklarına çok düşkündür. Tüketim alışkanlıklarına göre değerlendirildiğinde ise Z kuşağının kaliteye önem verdiği, yaratıcılık ve yenilikçilik, farklı kültürlerle ilgilenen, çoklu karar verme becerisine sahip, hızlı tüketen ve düşük marka bağlılığına sahip olduğunu görürüz.

 

Z Kuşağının Diğer Kuşaklardan Farkı

  1. yüzyılda yaşanan hızlı değişimler ve küreselleşme toplumu, kültürel yapıyı etkilemiştir. Ve çalışma hayatı birçok yönden. Bu durum kuşaklar arası farklılıkların oluşmasına da neden olmuştur. Geçmişte az sayıda olanla yetinen çalışanlar yerine, otoriteyi sorgusuz sualsiz kabul etmeyen yeni nesil iş gücü daha bilgili, azla yetinmeyen, gerektiğinde sorgulayan, farklı beklenti ve ihtiyaçlara sahip olan ve bunlara zaman ayırmayı önemli görürler. X Kuşağı ise hiyerarşiyi düzenli ve dengeli bir yaşamla savunur. Kabul edilemiyor sorumluluk ve yetki, Y kuşağı bireyleri, çalıştıkları işleri bırakmak yerine kendi işlerini kurmayı tercih ettiler.

Farklılıklar

Farklılıklarına baktığımızda ise iş hayatında son kuşak olan Z kuşağının diğer kuşaklara göre, teknolojiyle daha çok ilgilendiği görülmüştür. Aynı anda birden fazla konuyu ele alabilirler. Bu nesil, teknoloji alanında doğmuş ve yaşananlara şahit olmuştur. Teknolojinin ilerlemesine ve bilgiye kolay erişmesine olanak sağlamıştır. Diğer nesillerden farklı olarak Z Kuşağı, yüksek dijital teknolojinin yaygın olarak kullanıldığı bir dönemde doğdu. Bu yoğun ve yaygın bir teknoloji ve web tabanlı uygulamalar ile sosyal medya gibi bir platformun olduğu medya aktiftir ve hayatın her alanını etkiler. Bu durum Z kuşağını yaşayamayacağı bir hayata sürüklüyor ve internet, bilgisayar ve cep telefonu olmadan hayatın akışına kapılmaları güçtür. Z kuşağına mensup bireyler, öğrenilen bilgileri diğer kuşaklara göre daha hızlı yorumlama yeteneğine sahiptir. Bu kuşağın bireylerinin %60 ı çocuk oldukları için (18 yaş altı) şımartılıyor. Onlar risk almaktan korkarlar ve ebeveynleri tarafından korunurlar. Bütün bu farklılıklara rağmen, bu nesiller her zaman birbirlerine hoşgörü ve anlayış gösterirler.