2020 yılı birçok açıdan değişimlerin yaşandığı bir yıl oldu. Dünyanın farklı yerlerinde bulunan birçok kişi çalışma tarzını ve iş yapma biçimini değiştirdi. Pazarlamanın tüm alanları da tüm bu değişimlerden nasibini aldı. Son yıllarda popüler bir kavram olan growth hacking 2020 yılına girdiğimizde tamamen farklı bir yüze büründü.

Artık büyümek, kar elde etmekten çok daha önemli.

Birçok markanın ve işletmenin hedeflediği kar elde etmek olsa da değişen koşullar daha fazla kullanıcı etkileşiminin kar odağından daha verimli sonuçlar ortaya koyduğunu gösteriyor. Tabi büyüme ve daha fazla kullanıcıya erişmek için pazarlama stratejileri ve büyüme odaklı yaklaşım gerekiyor. Bu dönemde öne çıkan kavramlardan growth hacking bir dijital pazarlama çalışmasından daha fazlası. Pazarlamaya ek olarak veri analizi ve programlama becerilerini de içeriyor.  

Growth Hacking Nedir?

En genel anlamıyla ifade etmemiz gerekirse growth hacking işletmeleri ve markaları büyütmeyi hedefleyen bir metodoloji olarak tanımlanır. Burada amaç pazarlama stratejileri sayesinde müşteri sayısını, marka tanınırlığını, markanın erişimini arttırmaktır. Bu kavramın “growth” kısmını tanımlar. “Hacking kısmı” ise anlaşıldığı üzere legal olmayan işlemleri değil, veri analizine dayalı çıkarımlar üzerinden sıradanın dışında stratejiler oluşturmayı tanımlar. Growth hacking temelde; somut hedeflere ulaşmak ve büyümeyi sağlamak için, online verileri okumak, anlamlandırmak, test ederek ölçümlemek ve sonucunda da sıradan olmayan, etkili ve inovatif çözümler üretmektir. 2010 yılında Sean Ellis tarafından ilk defa kullanılan bu ifade günümüzde pazarlama stratejilerinin ötesine geçiyor. Büyüme odaklı stratejileri içeren bu metodoloji girişimlerden köklü markalara kadar herkesin radarında.

Kabul edin ya da etmeyin growth hacking son yılların en gözde stratejisi.

Bu stratejiyi uygulamak ise pazarlama becerilerinden daha fazlasını gerektiriyor. Pazarlamaya ek olarak programlama ve veri analizi becerileri de çok önemli. Facebook ve Uber gibi birçok şirket de günümüzdeki kullanıcı sayısına ve piyasa hacmine bu sayede ulaştı. Aslında bu şirketler en iyi growth hacking örnekleri arasında gösterilebilir.

Facebook kullanıcı sayısının yıllara göre değişimi

Yukarıda şekilden de görülebileceği gibi growth hacking stratejileri Facebook’un kısa süre içinde devasa bir aktif kullanıcı hacmine ulaşmasına izin verdi.

Airbnb kullanıcı sayısı değişimi

Benzer şekilde konaklama paylaşım platformu olan Airbnb’de bu stratejilerden faydalanarak kısa sürede üstel bir büyüme elde etmeyi başardı. Peki iyi yapılandırılmış bir growth hacking süreci hangi bileşenlere sahip olmalı.

Türkiye piyasası söz konusu olduğunda Trendyol iyi bir örnek olarak verilebilir. 2010 yılından 2020 yılına kadar 10 yıllık bir süre içinde milyonlarca müşteriye ve çalışana ulaştı.

Growth Hacker Kimdir?

Growth hacker, growth hacking sürecinizi planlayan, yöneten ve uygulayan kişi ve kişilere denir. Bu kişilerin amacı ölçeklenebilir büyüme sürecini sağlamaktır. Aslında herkes growth hacker olabilir. Tüm roller ve pozisyonlar bu özelliğe sahiptir. Gerekli olan tek şey doğru araçları ve doğru stratejileri kullanmaktan geçer. Ayrıca çalışanlara güç veren bir şirket kültürü de tüm çalışanların büyümeyi desteklemesine izin verir.

Facebook, Twitter, Airbnb gibi şirketlerde sadece büyümeye odaklanan çalışanlar bulunur. Ancak bu çalışanlar şirketin diğer pozisyonlarında bulunan çalışanlar tarafından da desteklenir. Bu nedenle süreci bütünsel olarak ele almak büyük önem taşır. 

Growth Hacking Süreçleri Neleri İçermeli?

Pazarlama ve özellikle de dijital pazarlama tek bir bileşene dayanmıyor. Veya bu alanlarda tek bir doğrudan bahsetmek de mümkün değil. Genellikle growth hacking de dahil olmak üzere tüm pazarlama çalışmaları bazı süreçlerin birleşiminden meydana geliyor. Marka ve işletmenin hızlı bir şekilde büyümesi de doğru stratejilerin ve doğru kanalların bir arada kullanılmasına bağlı.

Bir markanın büyümesi döngüsel bir süreç. Döngüsel süreç ise farkındalık yaratmakla başlıyor. Potansiyel müşterilerin ve kullanıcıların markanın ve işletmenin farkında olması lazım.  İşte bu noktada onları etkileyebilmeniz büyük önem taşıyor. Dikkat çeken bir “WOW” noktası ikinci aşamaya geçmenize izin verebilir. Yani düşünme aşamasına.

Potansiyel müşterilerin dikkatini çektikten sonra onların ürün veya hizmeti düşünmesini sağlarsınız. Böylece satın alma veya kullanma kararı verebilirler. Karar verme sürecinden sonra ürünün benimsenmesi gerekir. Benimseme aşamasından sonra kullanıcıları tutmak önemlidir. Tekrarlayan satın alma, tekrarlayan platform ziyaretleri bu tutma sürecinde yer alır. Daha sonraki hedef kitlenin genişletilmesidir. Kitle genişledikten sonra kitlede yer alan her bireyin markayı veya ürünü savunması gerekir. Böylece ilk aşama olan farkındalığa dönerek daha geniş bir kitleye ulaşabilirsiniz.

Growth Hacking Stratejisinin Dayandığı 5 Temel

Growth hackingin temelleri aslında genel pazarlama ilkelerine dayanıyor. Ancak burada daha insan odaklı bir yaklaşımı da görmek mümkün. Büyüme hedeflendiği zaman bütüncül bir yaklaşım izlemek gerekli. 5 temel noktayı ele alarak oluşturulan grotwh hacking metodolojisi sağlam ve kademeli bir büyüme sağlar.

1. Satış

Öncelikle ana hedef sunulan ürün ve hizmetin satışını sağlamak. Genel olarak baktığımızda tüm pazarlama teknikleri satışı hedef alıyor. Ancak büyüme odaklı bir strateji izlendiği zaman satışın yanı sıra diğer kaynakların büyümesi de önem taşıyor.

2. Pazarlama

Pazarlama olmadan büyüme olmaz. Hiç kimse adı duyulmamış bir ürünü benimseyip kullanmaya başlamaz. Bu nedenle hem kitlenin hem de markanın büyümesi için farklı pazarlama yöntemlerinin dikkatli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Pazarlama karışımı bu alanda önemli bir rol oynayabilir. İhtiyacınız olan araçları seçerek büyüme hedeflerinizi gerçekleştirmek için kullanın.

3. Hizmet

Günümüzde ürün odaklı yaklaşımdan hizmet odaklı yaklaşıma geçildi. Bu nedenle markalarım büyümesi için sundukları hizmeti en üst seviyede sağlaması gerekiyor. Growth hacking söz konusu olduğunda stratejilerin en iyi hizmeti vermek için oluşturulması gerekiyor.

4. İnsan

Hizmet odaklı yaklaşıma benzer şekilde diğer önemli nokta da insan odaklı yaklaşım. Büyüme sadece insanların katılımıyla gerçekleşir. Growth hacker olarak çalışan kişiler de insanlar arası etkileşimi arttırarak markanın daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olur. Kişileri süreçlere dahil etmek etkileşimi arttırır. Etkileşim de marka farkındalığı ve büyümeye pozitif yönde destek sağlar.

5. Teknoloji

21. yüzyıla geldiğimizde teknoloji olmanda ilerlemeye çalışma neredeyse imkansız. Söz konusu growth hacking olduğunda da bu durum geçerli. Büyüme stratejilerinin teknolojiden faydalanarak küresel piyasaya yayılması büyük önem taşıyor. Ayrıca internet gibi teknolojileri kullanarak daha geniş kitlelere de ulaşmak mümkün. Daha geniş kitlelerse büyümek için daha fazla fırsat anlamına gelir.

Genel olarak bakarsak growth hacking uygulaması bu beş bileşenin doğru bir şekilde hizalanmasını ve planlanmasını içeriyor. Bileşenlerden birinin eksik olması istenilen büyüme ve yayılmanın elde edilesini engelleyecektir.

Growth Hacking için Uygulanabilecek En İyi 25 Dijital Pazarlama Taktiği

Dijital pazarlama teknikleri kolaylıkla growth hacking çalışmaları için uygulanabilir. Aşağıda yer alan 25 dijital pazarlama taktiği kitlenizi ve markanızı hızlı bir şekilde büyütmenize yardımcı olacak. Her iki stratejiyi de birleştirmek istediğiniz büyümeyi elde etmenizi destekleyecektir.

1.İçerik değeriniz yüksek olsun.

İçerik hala kral. Ancak ilk uygulamalara göre en iyi uygulamalar değişti. Artık arama motorları sadece anahtar kelime odaklı içerikleri üst sıralarda çıkarmıyor. Kullanıcılara sunduğunuz içerikleri bilgilendirici olması ve etkileşimi teşvik etmesi çok önemli. Yüksek içerik kalitesi kitlenizle daha fazla bağlantı kurmaya ve kitlenizi genişletmeye yardımcı olabilir.

2.Dikkat çeken içerikler hazırlayın.

Aradığınız WOW faktörü içeriklerde gizli. Dikkat çeken içeren sağlayarak farkındalık yaratabilir, potansiyel kullanıcıların düşünmesini sağlayabilir ve karar verme süreçlerini kolaylaştırabilirsiniz. Kullanıcıları markanıza içerikleri kullanarak yönlendirmek kısa sürede büyümenize yardımcı olacaktır.

3.Müşteri odaklı yaklaşım benimseyin.

Aslında bu yaklaşım growth hackingin benimseme ve müşteri tutma aşamaları için oldukça mantıklı bir yöntem. Müşteri ya da kullanıcı odaklı yaklaşım sayesinde marka sadakati veya marka savunuculuğu konusunda önemli bir yol kat edebilirsiniz. Sunduğunuz ürün ve hizmetlerden memnun olan tüketiciler marka elçisi gibi davranıp markanızı tanıtacaktır.

4.Kullanıcı tarafından üretilen içeriklere odaklanın.

Kullanıcı etkileşimi pazarlama alanında çok önemli bir role sahip. Günümüzde kullanıcıların tükettikleri markalarla daha fazla bağ kurmak istiyor. Aynı zamanda markaların onları dinlemesini ve fikirlerine göre hareket etmesini de istiyor. Geleneksel pazarlama yöntemlerinin aksine ağızdan ağıza pazarlama daha hızlı büyümenizi sağlayabilir.

5.Üretilen içerikleri kişiselleştirilmiş olmasına özen gösterin.

Herkes kendisini özel hissetmek ister. Özellikle de bir ürün veya hizmet satın alırken. Kişiselleştirilmiş içerikler marka kimliğini geliştirmek için altın değeri taşır. Kendisini özel hisseden müşteriler bu deneyimlerini diğer potansiyel müşterilerle paylaşarak büyümenize katkıda bulunur.

6. Yeniden pazarlamayı (remarketing) göz ardı etmeyin.

Bir müşteriyi o anda kaçırmış olabilirsiniz. Sorun değil. Aslında bu durum pazarlamada sıklıkla karşılaşılan anlardan birisidir. Yeninden pazarlama (remarketing) sayesinde hem kaybettiğiniz müşteriyi kazanabilir hem de yeni potansiyel müşterilere ulaşabilirsiniz.

7. Sürekli olarak geri bildirim alın.

Geri bildirim olmadan kendinizi yenilemeniz ve geliştirmeniz mümkün olmaz. Büyümenin yavaşladığını veya durakladığını gördüğünüz anda bunun nedenlerini araştırın. Araştırmanıza mevcut kullanıcılardan veya müşterilerden geri bildirim alarak başlayabilirsiniz.

8. Aldığınız geri bildirimleri kullanarak test edin.

Tabi ki sadece geri bildirim almak yeterli olmaz. Başarılı bir growth hacking için aldığınız geri bildirimleri kullanarak süreçlerinizi geliştirmeniz de gerekir. Farklı senaryolar üzerinde çalışın. Daha sonra hangi senaryonun daha iyi bir sonuç vereceğini görmek için uygulamaya geçin. Test etmeden hangi fikirlerin başarılı olacağını bilemezsiniz.

9. Hizmet verdiğiniz piyasanın koşullarını anlayın.

Her sektörün kendine has dinamikleri bulunur. Bu nedenle hem pazarlama stratejileri hem de growth hacking stratejileri bu dinamiklere göre oluşturulmalıdır. Ürün satışı veya hizmet sunumu birbirinden farklı alanlardır. Ya da perakende sektörü ile bilişim sektörü. Kendi faaliyet alanınızın ve piyasanızın koşullarını ve dinamiklerini araştırın.

10. Müşterilerinize neleri kaçırdıklarını hatırlatın.

Alışveriş sepetinde bulunan bir ürünü satın almadan çıkan bir ziyaretçiler varsa bu sizin için harika bir fırsat sunar. Bu ziyaretçileri gerçek birer müşteriye dönüştürmek büyüme stratejinizde önemli bir rol oynar. Onlara sepetlerine kalan ürünler hakkında bildirim ve hatırlatma göndererek satın almayı teşvik edebilirsiniz.

11. Rakiplerinizi tanıyın.

Rakiplerinizi sizi güçlü kılar. Rakiplerinizin yaptıklarından ders çıkararak nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini bulabilirsiniz. Ayrıca çalıştığınız alandaki boşlukları görerek büyüme stratejinizi bu alanlara göre yapabilirsiniz. Rakiplerinizin sunmadığı hizmetleri sunarak daha fazla kişiye ulaşabilirsiniz.

12. Süreçlerinizi kişilerden bağımsız hale getirin.

Kurumsal bir yapıya sahip olmak büyümenizi destekleyecektir. Girişim yapıyorsanız ilk aşamalardan itibaren süreçlerinizi kişilerden bağımsız hale getirin. Böylece şirket içi dinamiklerinizde yaşanacak değişimler büyümeniz üzerine en az etkiye sahip olacaktır.

13. Süreçlerinizi otomatikleştirin.

Özellikle birden fazla kanal üzerinden pazarlama yapıyorsanız süreçlerin otomatikleştirilmesi büyük önem taşır. Tüm gönderileri, tanıtımları ve içerikleri manuel olarak yönetmek sadece zaman ve para kaybına neden olur. Bu durumda da büyümeye ve daha fazla kişiye ulaşmanız mümkün olmaz.

14. Her zaman iş birliğine açık olun.

İş birlikleri birçok durumda büyümek ve daha geniş bir kitleye hitap etmek için birçok fırsat sunar. İş birliği fırsatlarını değerlendirin. Hatta diğer markalarla yapacağınız iş birliklerini growth hacking stratejileri ile aynı çizgide birleştirin. İş birlikleri sayesinde iş birliği yaptığınız markaların kitlesine de erişmiş olursunuz. Bu da büyüme hedeflerinize kısa sürede ulaşmanıza izin verir.

15. Ücretsiz ve hediye ürünler verin.

Ücretsiz denemeler ve hediye ürünler yeni müşteri kazanmanın en iyi yoludur. Kimse denemediği veya yakınları tarafından tavsiye edilmeyen bir ürünü ilk tercihleri arasına koymaz. Potansiyel müşteriler sizin ürünlerinizi denedikten sonra ürünleri satın alma ihtimalleri artar. Bu uygulama sayesinde growth hacking aşamaları arasından karar verme aşamasına destek verirsiniz.

16. Ziyaretçilerin kısa sürede istenilen bilgilere ve ürünlerine ulaşmalarını sağlayın.

Karmaşık bir platform veya internet sitesi yapısı sadece ziyaretçi kaybetmenize neden olur. Her şeyin en üst hıza çıktığı dijitalleşme çağında kimsenin detaylı arama yapmaya vakti yok. Arama motorlarını kullanarak açılış sayfasına yönlendirilen bir ziyaretçi o sayfada aradığını bulmak ister. İnternet sitenizi aranılan bilgiye kolaylıkla ulaşacak şekilde düzenleyin.

17. Online deneyimi destekleyen çevrimdışı etkinlikler düzenleyin.

Online deneyim kullanıcı deneyiminde büyük bir paya sahip. Ancak çevrimdışı deneyimler de hala kullanıcıların ilgisini çekiyor. Daha fazla kişiye ulaşmak için online deneyimi ve çevrimdışı deneyimi bir arada sunmanız önemli. Özellikle satın alma sürecinde bu iki ortamın da birbirini desteklemesi gerekiyor.

18. Kullanıcılarınızı süreçlere dahil edin.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kullanıcılar fikirlerinin duyulmasını istiyor. Bu nedenle kullanıcıları dahil eden ve etkileşimi arttıran bir süreç size birçok fayda sağlayabilir. Kullanıcı tarafından üretilen içerikler sayesinde growth hacking süreçlerinizi destekleyebilirsiniz.

19. Müşterilerin fikrilerine önem verin.

Mevcut müşterilerinizden gelen fikirleri ele alın. Müşterileri dinlediğiniz zaman size yeni şirketleri getirme olasılıkları artar. Ayrıca ürünlerinizi kişiselleştirerek müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılayacak hale de getirebilirsiniz. Müşteri beklentilerini karşılamak müşteri sadakati ve marka sadakati sağlayacaktır.

20. Sosyal medya etkileşimini arttırın.

Sosyal medyanın gücünü asla hafife almayın. Doğru bir hamle katlanarak artan bir etki gösterebilir. Ancak yanlış bir hamle de aynı hatta daha fazla bir etkiye sahip olabilir. Önemli olan sosyal medya kanallarınızı etkin bir şekilde yöneterek büyüme stratejinizi desteklemek.

21. Ağızdan ağıza yayılmayı teşvik edin.

Ağızdan ağıza pazarlama, satış ve pazarlama alanı ortaya çıktığından beri en etkili tanıtım yöntemleri arasında yer alıyor. Her ne kadar son yıllarda dijital kanallar önem kazansa da bu kanalların temeli de önerilere dayanıyor. Bu yüzden büyümeyi hedefleyen tüm şirketlerin kullanıcıları üzerinde iyi bir izlenim bırakması ve kullanıcıların da bu izlenimi paylaşması teşvik edilir.

22. Ürünlere yorum yapılmasını sağlayın.

Etkileşim kazanmanın diğer bir yolu da yorumlar ve beğeniler. Kullanıcıları ürün yorumu yazmak için hediye ürünler veya indirimlerle teşvik edebilirsiniz. Yorumlar ve beğeniler sayesinde ürünlerinizin görünürlüğü artacaktır. Daha fazla kullanıcının ürününüzü görmesi daha fazla kişinin ürününüzü satın alması anlamına gelir.

23. Farklı kanalları kullanın.

İyi bir dijital pazarlama uygulaması tek bir kanala odaklanmaz. Aynı şekilde iyi bir growth hacking stratejisi de tek bir kanala odaklanmaz. Sosyal medya, viral pazarlama, e-posta pazarlaması gibi farklı yöntemleri birlikte kullanın. Farklı kanallar farklı kullanıcı türlerine hitap edecektir. Büyümeyi sağlamak için tüm bu kanallarda aktif olan kullanıcılara erişmeniz gerekir.

24. Stratejilerinizi her zaman gözden geçirin ve yenileyin.

2020 yılı growth hacking uygulamaları 2021 yılı için geçerli olmayabilir. Kullanıcıları içeren her alan her sene hatta neredeyse her an değişime açıktır. Bu noktada önemli olan mevcut stratejilerinizi analiz etmek olacaktır. Kullandığınız stratejilere bakın. İşe yaramayanları veya büyüme getirmeyenleri yenileyin veya ortadan kaldırın.

25. Yenilikleri takip edin.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi growth hacking dinamik bir alan. Growth hacker görevini üstlenen kişilerin sektördeki yenilikleri takip etmesi gerekir. Takip ettiğiniz bu yenilikleri faaliyet gösterdiğiniz sektörün dinamiklerine göre uygulayabilirsiniz.

Dikkat Çeken Growth Hacking Anları (WOW Anları) Nasıl Yaratılır?

Growth hacking söz konusu olduğunda kitlenin dikkatini çekmek büyük önem taşıyor. Peki dikkat çeken growth hacking anları nasıl yaratılır? Bunu yapmanın birkaç şekli var. Öncelikle ne pahasına olursa olsun büyüme yaklaşımından uzaklaşmak gerekiyor. Evet büyüme önemli. Ancak önemli olan diğer şeyler de var. Büyümeyle birlikte süreçlerin de yukarı yönlü ölçeklenmesi gerekiyor. Aksi durumda en küçük bir hata bile tüm çalışmaları yok edebilir.

Dikkat çeken anı yaratmak için marka farkındalığı ile sürdürülebilir büyüme sağlamak önemli. Bu noktada viral videolar faydalı olabilir. Çarpıcı ve yaratıcı içerik üretimi daha fazla kişinin markanızı merak etmesine yardımcı olur.

Ayrıca dikkat çeken WOW anlarını oluşturmak için dikkat çeken kişilere de ihtiyaç duyarsınız. Fenomenlerle ve sektördeki önemli isimlerle yapılan iş birlikleri dikkat çeken anlarınızı oluşturmaya yardımcı olur.

Buna ek olarak çalışanlara güç vermek ve bu güçten faydalanmak da dikkat çeken growth hacking anları yaratmanıza yardımcı olur.

Çalışanlarınız kitlenizi harekete geçiren tüm bilgiye sahip. Onlara doğru araçları sağlarsanız kitlenizi büyütmek için büyük fayda sağlarlar.

Çalışanlarınız müşterileri nasıl memnun edeceğini biliyor. Çalışanları memnun ederek müşterilerinizi de memnun edin.

Çalışanların yanında müşterileriniz ve kullanıcılarınız da büyük önem taşıyor. Onların dikkatini çekmelisiniz.

Hikaye yaratmaya odaklanın. Online dünyada iyi bir marka hikayesi büyümenize yardımcı olur. Yaşadığınız ilgi çekici anlara paylaşarak daha fazla kullanıcıya erişin.

Deneyimleri kişiselleştirin. WOW anı için ihtiyacınız olan sunduğunuz deneyimlere özel dokunuşlar katmak. Her müşterinin ihtiyaçlarını belirleyin. Daha sonra bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde hareket edin. Kullanıcı personaları oluşturmak size bu konuda yardımcı olabilir.

Aşağıdaki videoda istediğiniz WOW anlarını yaratmak için kullanabileceğiniz 3 basit adımı görebilirsiniz.

Girişimler İçin Growth Hacking

Start-up veya girişimler growth hacking stratejilerinden sıklıkla faydalanıyor. Start-up dünyasında amaç yukarı yönlü hızlı ölçeklenme olduğu için bu büyüme stratejisi ideal. Yatırımcıların beklentisi de hızlı ölçeklenme yönünde. Dijital pazarlama stratejilerinin uygulanmasıyla istenilen büyüme kısa sürede elde edilebilir.

Büyük Şirketler için Growth Hacking

Start-uplara benzer şekilde büyük şirketler de bu büyüme stratejisinden faydalanabilir. Ancak burada sürdürülebilir büyüme daha iyi bir yaklaşım olacaktır. Farklı ölçeklerdeki işletmeleri kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bu metodolojiyi benimseyebilir.  Önemli olan doğru growth hacking ve dijital pazarlama stratejilerini birleştirmekte.

Growth hacking önümüzdeki yıllarda da etkisini sürdürmeye devam edecek bir metodoloji olarak görülebilir. Start-up dünyasının güç kazanması ve büyük şirketlerin daha da büyüme isteği bu stratejinin yaygınlaşmasına izin verecek.

Growth hacking stratejileri sayesinde markanızı büyütmeye devam edebilirsiniz. Ayrıca çalışanlara güç vererek doğru dijital pazarlama stratejilerinin uygulanması da büyüme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak. Dikkat çekici ve etkileyici anlar yaratarak kitleleri kendinize çekmeye çalışın.

Müşterilere sadece birer müşteri olarak bakmayın. Onları birer katılımcı olarak görün. Ancak o zaman kitlelerin gücünden faydalanarak daha fazla kişiye erişebilirsiniz.

 

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.