Endüstri 4.0 sanayi devriminin 4. aşaması olarak nitelendiriliyor. Yeni nesil yazılım ve donanımlar kullanılarak üretim süresini, maliyetleri, enerji kullanımını düşürmeyi, üretim miktarı ve kalitesini artırmayı amaçlar. İnsan kaynağı yerine maksimum makine ve robotlarla üretim sağlayarak, insan kaynaklı hataları da elimine eder.

 

Kaynak görsel: https://www.imec-int.com

 

Endüstri 4.0 kavramı, süreç içerisinde birçok teknolojiyi kullanır. Bu teknolojilere yakından bakalım;

1. Büyük Veri (Big Data)

Büyük veri, işletmenin içindeki ve dışındaki, geleneksel ve dijital kaynaklardan elde edilen analiz için kaynak temsil eden bir veri topluluğudur. Günümüzde veriler, sistemlerden mobil cihazlara kadar her yerde toplanmaktadır. Buradaki zorluk, endüstrinin hala verileri en iyi şekilde yorumlamak için yöntemler geliştirme sürecinde olmasıdır. Endüstri 4.0 ile eldeki verileri analiz ederek anlamlı bir çıktıya dönüştürür, üretimde sürecin yürütülmesini sağlar ve daha iyi ve akıllı kararlar verebilir.

2. Akıllı Fabrikalar

Akıllı Fabrika konsepti, planlama aşamasından son ürün çıkışına kadar tekil üretim adımlarının kesintisiz bağlantısıdır. Yakın gelecekte makineler, kendi kendine optimizasyon yoluyla süreçleri iyileştirebilecek; sistemler ağ ortamına özerk bir şekilde uyum sağlayacaktır.

Akıllı fabrika konsepti altında farklı teknolojileri de barındırmaktadır. Yapay zeka ve otonom robotlar gibi geniş kapsamlı teknolojiler de akıllı fabrika konseptinin bileşenleri içerisindedir.

Robotlar birbirleriyle etkileşime girecek ve insanlarla yan yana güvenle çalışacak ve yapay zeka sistemleri ile insanlardan öğreneceklerdir. Bu robotlar daha az maliyetli olacak ve bugün üretimde kullanılanlardan daha fazla yetenek aralığına sahip olacak.

3. Siber Fiziksel Sistemler

Siber Fiziksel Sistemler; yazılım sistemleri, iletişim teknolojileri ve sensörler kullanılarak oluşturulur. Bilgisayarlar ve ağlar, fiziksel süreçleri izler ve kontrol eder. Fiziksel sistem tepki verir, sistem hareketi yorumlamak için yazılım kullanır ve sonuçları izler.

Internet of Things ile birlikte geniş bir iletişim ağı oluşturan, gerçek ve sanal dünya birbirine bağlayarak aradaki sınırları kaldırmayı amaçlayan Siber Fiziksel Sistemler, Endüstri 4.0’ın en önemli bileşenlerinden biridir.

Siber Fiziksel Sistemler, akıllı fabrika konseptinin de temel bir gücüdür. Örneğin üretim hattında bir hammaddenin tükenmesi durumunda gerekli sipariş sistem üzerinden verilir.

4. Internet of Things (IoT)

IoT, tüm cihazların internete ve birbirlerine bağlanmasıdır. Bu teknoloji, akıllı fabrikaların şekillenmesini sağlayacak ve yüksek hızlarda verimli bir şekilde üretim yapmak, taşımak, raporlamak ve öğrenmek için veri kullanacaktır.

2020’de yaklaşık 50,1 milyar cihazın birbirine bağlı olacağı tahmin ediliyor.

IoT ve akıllı fabrika sistemlerinin yaygınlaşması ile insanlara ihtiyacın azalmasına dair öngörüler bulunuyor. Aslında bu sistemde insan faktörü daha önem kazanıyor ve kilit rollere sahip oluyor. İnsanın gelişen bu teknoloji ile eğitimi ve gelişimi sayesinde iş süreçlerindeki profesyonelliği etkiliyor. Bu durumda Endüstri 4.0 ve IoT’un uygun şekilde entegre olması insan yeteneği ve bilgisine bağlı.

 

Görsel kaynak: i-scoop.eu

 

Sistemin iyi şekilde işlemesi için maddelerde sıralanan teknolojik kavramların bir arada bulunması ve entegre şekilde çalışabilmesi gerekir. IoT aracılığıyla birbiriyle iletişim kuran siber-fiziksel sistemler, insanlar ve akıllı fabrikaların birlikteliğidir. Birlikte çalışabilirlik hatasız iletim ve iletişim sağlar. 3D baskılardan otonom araçlara kadar, Endüstri 4.0 teknolojileri de, üretim endüstrisine verimlilik, doğruluk ve güvenilirlik olanakları sağlıyor.