Yaşadığımız dönemde işgücündeki temel değişimler, organizasyonları davranış ve operasyonlar konusunda radikal bir yeniden yapılanmaya zorlamaktadır. Bu değişikliklerle başa çıkmak için tek bir çözüm var: Dijital Dönüşüm. Peki dijital dönüşüm nedir?

Dijital dönüşüm, değişen iş ve pazar gereksinimlerini karşılamak için yeni iş süreçleri, çalışma kültürü ve müşteri deneyimleri oluşturmak veya bunlar üzerinde araştırma ve geliştirme yapmak için dijital teknolojileri kullanma sürecidir. Aslında markanın dijital çağda yeniden tasarlanması bir dijital dönüşümdür.

Dijitalleşme; satış, pazarlama, operasyon ve müşteri hizmetleri gibi geleneksel yöntemlere dayalı rolleri aşar. Bunun yerine dijital dönüşüm müşteriler hakkında nasıl düşündüğünüz ve onlarla nasıl etkileşim kurduğunuzla başlar ve biter. İşimizi yönetmek için kâğıt evraklardan e-tablolara ve akıllı uygulamalara geçtikçe, dijital teknoloji ile nasıl iş yaptığımızı, müşterilerimizle nasıl etkileşime geçtiğimizi bu yeni deyim sayesinde yeniden tasarlama şansımız var. Bu deyimi anlamak ve bir dönüşüm yolculuğu oluşturmak üzere bunun nasıl inşa edilebileceği ile ilgili belirli bir stratejiye ihtiyacımız var.

Dijital Dönüşüm Stratejisi Oluşturma

Dijital dönüşüme yapılan yatırımın geri dönüşünü en üst düzeye çıkarmak için işletmeler ve markalar, müşteri yolculuğunda temas noktası olan ve her bir birimi içeren; müşteri hizmetlerinden ürün geliştirmeye, tedarik zincirinden pazarlamaya kadar çapraz fonksiyonel bir strateji geliştirmelidir. Bilgi teknolojileri aldığınız inisiyatifi savunabilirken, oluşturmaya çalıştığınız strateji, kurumsal bir dijital dönüşümü benimsemelidir.

Dijital dönüşüm stratejisi oluşturmak için belirli bir zihin değişikliğiyle aşağıdaki maddelere odaklanmak gerekmektedir.

 • Bireysel süreç değişiklikleri üzerine genel işin iyileştirilmesi
 • Özel ve genel çalışmalar üzerinden oluşturulan bütünleştirilmiş veriler
 • Tek bir noktadan çözüm üzerine inşa edilecek dijital dönüşüm çözümü
 • Müşterilerin ulaşmak istedikleri alana veya hedeflediklerine ulaşmada başarı sağlamaları

İyi bir planlama yapılarak dijital dönüşüm stratejisinin tüm işletmeyi ya da markayı kapsaması ve kurumsal strateji, ürün stratejisi, teknoloji stratejisi ve dijital stratejiyi tek bir görünümde bir araya getirerek belirgin bir görselliğe oturtması gerekmektedir. Buna ‘Stratejik Dijital Dönüşüm Yol Haritası’ da diyebiliriz. Geleneksel yöntemleri geride bırakıp misyon ve hedeflerden, stratejiyi uygulamak için gerekli programlara, projelere, ürünlere, teknolojilere ve iş yeteneklerine doğru ilerlemek zorunluluğu olan bir strateji planı güdülmesi gerekmektedir. Bu sonuçlar arasındaki bağlantılar ve entegrasyonlar açık ve iyi bir şekilde anlaşılmalıdır. Bir bileşen gecikirse, aşağı yönde etki nasıl olur? Bu, kaynak kullanılabilirliğini ve diğer projeleri nasıl etkiler? Gecikmenin finansal bir sonucu olur mu?

Bu yüzden dijital dönüşüm her işletme ve marka için farklı gidiş yolları ve dolaysıyla sonuçlar doğurur. Yani diğer bir deyişle; dijital dönüşüm strateji oluşumunun ve uygulamasının vaat ettiği faydaları elde etmenin tek bir doğru yolu yoktur.

Dijital Dönüşüm: Gerçekler

İşte dijital dönüşümün işletmeler ya da markalar üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için bazı önemli istatistikler:

 • Üst düzey yöneticilerin % 27’si dijital dönüşümü şu an ‘hayatta kalma meselesi’ olarak değerlendiriyor.
 • Gelişmekte olan pazarlardaki üst düzey pazarlama liderlerinin üçte biri, şirketlerinin beş yıl içinde dijital bir işletme olarak tanınacağına inanıyor.
 • Dijital olarak olgunlaşan şirketlerin %71’i, dijital kullanımlarına göre yeni yetenekler çekebileceklerini söylerken, erken dönem emsallerinin sadece %10’u bunu yapabiliyor.
 • Üst düzey yöneticilerin %51’i önümüzdeki 12 ayda dijital dönüşümün uygulanmasının kritik olduğuna inanıyor
 • CMO’ların üçte birinden fazlası dijital pazarlamanın önümüzdeki beş yıl içinde harcamalarının %75’ini veya daha fazlasını karşılayacağını söylüyor.
 • Pazarlamacıların sadece %16’sı, kuruluşlarının marka vaatlerini gerçekten yerine getiren müşteri deneyimleri sunduğunu düşünürken, bu alandaki çaba gösterenlerin % 14’ü tamamen kaybolmuş olduğunu söylüyor.

Dijital bir dönüşüme başlamak; iş söz konusu olduğunda bu tür rakamlardan yararlanarak adım atmak oldukça önemlidir. Aynı zamanda sürdürülebilir ticari başarıyı sağlamak için stratejik olarak tasarlanması ve etkin bir şekilde uygulanması gereken bir proje olduğu unutulmamalıdır. Sayısız farklı dijital kanal ve cihazla etkileşime giren çok sayıda tüketiciyle, işletmelerin ya da markaların değerli ve uzun süreli bir ilişki sağlaması için tüm bu ortamlar aracılığıyla kitlelerine etkili bir şekilde ulaşabilmesi oldukça önemlidir.

Dijital Dönüşümün Faydaları

Tam bir dijital dönüşüm için gereken; zaman, çaba ve maliyetler elbette önemlidir. Ancak potansiyel getiriler bunlardan çok daha ağır basmaktadır. İşletmeler ya da markalar için en önemli avantajlardan bazıları şunlardır:

 • Otomatikleştirilen iş akışlarıyla birçok süreç darboğazının ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere verimlilik artışı.
 • Güncel bilgi ya da veri ve iş dünyasının öncülerinden elde edilen bilgiler, bilinçli kararlar almak için kullanılabilir.
 • Bağlı cihazlar aracılığıyla dijital süreçler (hem dahili hem de harici) tüketiciler ya da müşteriler tarafından erişilebilir olduğundan üst düzey erişilebilirlik imkanı.
 • Kullanıcı ihtiyaçlarına ve deneyimine odaklanan optimize edilmiş araçlar ve platformlardan elde edilen müşteri memnuniyeti verileri
 • Geliştirilmiş verimlilik, daha iyi iş kararları ve müşteri takdirinin sonucu olan; kâr getirisi.

Dijital Dönüşüm Potansiyelini Gerçekleştirmek

Dijital dönüşüm lideri olmak ve dijital dönüşüm stratejisini başarılı bir şekilde uygulamak için, işletmelerin ya da markaların müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve müşteri deneyimini mümkün olan her şekilde geliştirmek için sistemin derinlerinde olması ve her alandan bağlı olması gerekmektedir. Bu değişiklik bir bilgi teknolojileri girişimi değil, kurumsal bir girişimdir. Yapılan yatırım artık yeni pazarlar oluşturma, geliri artırma, yeni satış kanalları açma, organizasyonel verimliliği ve hızı geliştirme ve geri gelmeye devam eden sadık müşteriler üretme gücüne sahiptir.

Dijital dönüşümü tam olarak benimsemek için, işletmeler ya da markalar dijital dönüşümü tanımlamalı, ulaşılabilir bir strateji oluşturmalı, dijital kültürü benimsemeli, müşteri deneyimi için gerekli iyileştirmeleri ele alarak amaca yönelik inşa edilmiş teknolojiden yararlanmalı ve iyileştirilmiş karar almayı sağlayan veriler sunmalıdır. Dijital olarak rekabet edebilmek için, dijital olarak dönüşüm yapmanız ve bir dijital dönüşüm şirketinin avantajlarından yararlanmanız gerekir. Giderek daha fazla şirket dijital dönüşümün önemini ve sağladığı faydaları tanımaktadır. Birçoğu dönüşüm gerçekleştirdi ya da halihazırda gerçekleştiriyor. Süreç zorlayıcıdır, çünkü dijital dönüşüm işletme ya da marka çapında müşteri odağından kaynaklanan değişiklikler gerektirir. Her şirketin dijital dönüşüm ve dijital olgunluğa giden yolu farklıdır. Bir işletme ya da markanın herhangi birisi uygun olabildiği gibi bir diğeri uygun olmayabilir. Ancak, diğer işletmeler ya da markalar tarafından öğrenilen en iyi uygulamaları kullanmak ve onları gözlemlemek, başarılı bir dönüşüm gerçekleştirmenize yardımcı olabilir.