Dünyada dijital dönüşüm çalışmaları ülkelerin gündemlerinde önemli yere sahip. Dijital dönüşüm için stratejiler oluşturuluyor, büyük bütçeler ayrılıyor. Çin’in dijital dönüşüm stratejisini Ticaret Savaşlarının Gölgesindeki Çin Nasıl Büyüdü? yazısında incelemiştik. Diğer ülkeler için de özet olarak neler yapıldığına bakalım;

 

İngiltere

Dijital dönüşümün ana unsurlarından olan yapay zeka stratejisini Catapult merkezleri ile geliştirmeyi hedeflemektedir. Catapult, Birleşik Krallık’ın ekonomik gelişim gösterebilmesi ve global rekabet gücünü arttırabilmesi adına oluşturulabilecek yeni ürün ve fikirleri, hizmete dönüştürmeyi hedefleyen yapılardır. Catapult’lardan bazıları ulaşım sistemleri, yenilenebilir enerji ve geleceğin şehirleri için oluşturuluyor. Bazıları da ticari değer oluşturacak potansiyel fikirleri olan; fakat yeterli kaynak ve uzmanlık ihtiyacı olmayan girişimcilere İngiltere’nin önde gelen araştırma ekipleri ve şirketleri ile buluşma imkanı sağlayacaktır.

 

Almanya

Almanya, imalat sanayinde dijital dönüşüm konusundaki öncü ülkeler arasında bulunmaktadır. Almanya dijital dönüşüm için sanayinin önde gelen şirketlerinden oluşan bir Endüstri 4.0 platformu oluşturmuş ve 2025 Dijital Stratejisini yayımlamıştır.

Bunlar; 2025’e kadar Almanya için fiber optik ağ oluşturmak, girişimcilere ve yeni kurulan şirketlere yardımcı olmak için başarılı şirketlerle iş birliği oluşturmak, veri güvenliğini güçlendirmek ve bilgiye dayalı otonomluğu geliştirmek, KOBİ’ler için yeni iş modellerine oluşturmak, dijital teknoloji araştırma, geliştirme ve yeniliklerinde mükemmelliği yakalamak, Hayatın her aşaması için dijital eğitimi başlatmaktır.

 

Japonya

Toplum 5.0 kavramı ile dijital dönüşümü, toplumun akıllı topluma dönüşmesi olarak ifade ediyor. Gelişmelerin artık toplumun her kesimine dokunacak şekilde gerçekleşeceğini belirtiyor. Eğitim, sağlık, tarım, şehirleşme, finans ve gıda gibi pek çok alanda gelişim sağlamak adına büyük veri, VR-AR teknolojileri, bulut, sensör, 3D yazıcı, robotlar, yapay zeka, nesnelerin interneti ve daha pek çok yeni teknolojiden faydalanarak, teknolojik ve ekonomik gelişme gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

 

Fransa

Fransa, 2012 yılında ülke endüstrisinin dijital devrimden en iyi şekilde faydalanmasına yardımcı olmak için reformlar oluşturmuştur. Geleceğin Endüstrileri Programı kapsamında robot teknolojileri, (IoT) nesnelerin interneti, büyük veri, yüksek performanslı programlama, bulut bilişim, artırılmış gerçeklik, enerji verimliliği sağlayan arabalar ve elektrikli uçaklar gibi ürünlere odaklanacağını belirtmektedir.

Fransa, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti ve eklemeli imalat alanlarında Avrupa’da ve dünyada lider ülke olmasını sağlayacak tedarik teknolojilerinin geliştirilmesi için 730 milyon avroluk finansman ayırmıştır. Özellikle robot teknolojisi, dijitalleşme ve enerji verimliliği alanlarına proje üretecek KOBİ’lere yaklaşık 1 milyar avro tutarında kredi sunacağı belirtilmektedir.

 

ABD

ABD, imalat sanayi işletmelerini, geliştirmek adına “Amerika Üretiyor” programını başlatmıştır. İlk olarak 2011 yılında ABD Başkanı’na bağlı Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi (PCAST) tarafından İleri Üretim Ortaklığı (AMP) kurulması önerilmiştir. 2012 yılında ileri üretim rekabeti ortamını sağlamak adına önerilerden oluşan bir rapor başkana sunulmuştur. Bu raporun ardından, ABD’nin ileri üretim rekabetini arttıracak stratejiler belirlenmiştir.

Üretimde İnovasyon Ulusal Ağı (NNMI) programı, üniversite ve özel sektör ortaklığında ileri üretim alanlarındaki enstitüleri desteklemek ve endüstriyel İnternet Konsorsiyumu da bu oluşumlardan bazılarıdır.
Ayrıca ABD hükümeti “Ulusal Yapay Zekâ Araştırma ve Geliştirme Stratejik Planı’nı 2016 yılında yayınlamıştır.

 

Güney Kore

Güney Kore Hükümeti, 2018 yılının ilk çeyreğinde yaptığı açıklamalarla imalat sanayinin dijital dönüşümüne yapacağı yatırımları artıracağını ifade etmiştir. Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı bu doğrultuda beş öncelik belirlemiştir: Otonom araçlar, nesnelerin interneti teknolojileri ile donatılmış elektronik ürünler, yarı iletkenler ve ekranlar, biyo-sağlık ve yenilenebilir enerji. Bu alanlara, 2018 yılında 844 milyon dolar kaynak aktarılması ve 2022 yılı itibarıyla bu beş alanda yapılan Ar-Ge harcamalarının toplam ArGe harcamaları içindeki payının %30’dan %50’ye çıkarılması hedeflenmektedir.

 

Avrupa Birliği

Avrupa 2020 kapsamında Dijital Gündem hazırladı ve sanayinin dijitalleşmesi stratejisini geliştirdi. Temel teknolojilerde Ar-Ge ve yenilik için 100 milyar dolarlık hibe programı oluşturuldu. Avrupa 2020 Stratejisi’nin yedi yapı taşından birisi olarak tanımlanmış olan “Dijital Gündem” ilk olarak 2010 yılında yayımlanmıştır. Dijital Gündem bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirdiği potansiyelden yararlanılarak yenilikçiliğin geliştirilmesine ve ekonomik büyümenin sürdürülmesine odaklanmaktadır. Bu strateji kapsamında 6 ana alanda politikalara yer verilmiştir. Bunlar; dijital tek pazarın oluşturulması, birlikte çalışabilirlik, çevrimiçi güven ve güvenlik, herkes için hızlı internet erişiminin sağlanması, araştırma ve yeniliğe yatırım, dijital okuryazarlığın, becerilerin ve kapsayıcılığın geliştirilmesi.

 

Hollanda

Dijital dönüşüm stratejisini hazırladı. Field Lab (dijital mükemmeliyet merkezleri) ağı oluşturdu. Hollanda da imalat sanayinin dijital dönüşümü konusunda somut adımlar atmakta olan ülkeler arasında yer almaktadır. “Akıllı Endüstri” başlığı altında yürütülen çalışmalar kapsamında 2018 yılı itibariyle sayıları 32’ye ulaşan ve Field Labs olarak adlandırılan yenilik merkezleri önemli bir yer tutmaktadır. Hollanda’nın Akıllı Endüstri stratejisi bölgesel/yerel yenilik ekosistemlerine özel bir önem atfetmektedir.

 

Çin

Made in China 2025 stratejisini hazırladı. Kalite ve internet entegrasyonuna odaklanarak, yenilikçi, çevreci ve akıllı üretim gerçekleştirileceği belirtiliyor. Sistem ve mekanizmalardaki reformları derinleştirmek, adil rekabet ortamında bir piyasa ortamı sağlamak, mali destek politikalarını düzenlemek, maliye ve vergi politikasına bağlı destekleri arttırmak, personel eğitim sistemlerini mükemmelleştirmek, KOBİ’ler için uygulanacak politikaları geliştirmek, imalat sanayinde dış pazarların çoğalması ve örgütsel uygulama mekanizmalarını geliştirmek olduğu belirtiliyor.

Ayrıca dijitalleşmeye mega fonlarla destek olunuyor. Yüksek teknoloji inkübatörü 1600 firma için 230 milyar dolar seviyesinde girişim sermayesi fonu oluşturulduğu belirtiliyor.