Teknolojik gelişmelerin hayatımızı çepeçevre sarmaya başlaması ile karşılaşılan pek çok zorluk dijitalleşme sayesinde ortadan kaldırılmaya çalışılır. İnsan hayatı dijital dönüşüm ile daha da kolaylaşırken kaynak verimliliği ve daha temiz çevre gibi konularda da iyileşmenin sağlanması amaçlanır.

İnşaat sektörü insan gücü temelli üretimden makine temelli üretime geçişin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği sektörlerden bir tanesi olarak dikkat çeker. Söz konusu değişim çok ciddi olsa da halen bazı eksikliklerin varlığından söz edebilmek mümkündür. Bu eksikliklerin ortadan kaldırılması adına gerçekleştirilen çalışmalarla zorluklar saptanmış ve bunlara etkin çözümler üretilmiştir. Bir bakıma SWOT analizine benzetilebilecek olan bu çalışmada kullanılan argümanları sizler için derledik.

Verimlilik Kaybı

Üretim alanlarında hem işverenlerin hem de çalışanların sağlamada en çok zorlandıkları husus maksimum verimliliktir. Söz konusu verimlilik bazen bilinçli bazen de bilinçli olmayan nedenlerle sekteye uğrar. Özellikle inşaat sektöründe emek yoğun çalışmaların gerçekleştiği alanlarda verimlilik kaybının projelerin aksamasına dahi yol açabildiğini ifade etmek mümkün olur. Bu nedenle verimlilik kaybını en aza indirmek mümkünse de ortadan kaldırmak her işverenin birincil amacıdır. Peki, bu nasıl sağlanabilir?

Mobil Uygulamalar

Çalışanların yerine getirmeleri gereken sorumlulukları unutmaması ve verimliliğin arttırılması adına mobil uygulamaların kullanımı şarttır. Kullanılan ham madde, araç – gereçler ve iş akışı için kontrol listesi oluşturularak projenin başarılı bir şekilde ilerlemesi sağlanabilir. Hem zaman tasarrufu sağlayan bu uygulamalar hem de motivasyonun yüksek tutulmasına katkı sağlar.

Web Uygulamaları

Mobil uygulamalarla çalışanların iş sahasındaki verimi arttırılırken bunun takibi de web uygulamalarla mümkün olur. Proje mühendisinden CEO’ya varan hiyerarşide her yönetici olan biteni web uygulamaları vasıtası ile takip ederek verimliliğin arttırılmasına katkı sağlar.

Ürün Takibi

İnşaat sektörünün belki de en zorlu süreçlerinden bir tanesi ürün ve hammadde takibinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Kullanılan ürünleri sayıca fazlalılığı ve boyut açısından farklılığı ürün takibi konusunda hem çalışanlar hem de iş verenler açısından ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Söz konusu problemin çözülmesi ise yine dijital dönüşümle mümkün olur.

QR Code

Günümüzde hemen her üründe karşılaşabildiğimiz QR Code sistemi hayatımızı kolaylaştırmada oldukça önemli roller üstlenir. Bir mobil uygulama ile kolayca okutulabilen bu kodlar sayesinde depolarda ve diğer alanlarda kaç adet ürün olduğu kolayca tespit edilebilir. Sayım işlemlerinde olduğu kadar ürün takibi konusunda da büyük avantajlar sağlayan QR Code ile inşaatta kaybolan veya eksik görünen bir ürün olmayacak. İnşaat alanlarında hem zamandan hem de bütçeden tasarruf sağlanmasına yardımcı olacak olan QR Code sistemini hemen kullanmaya başlayarak farkı hissedebileceğinizi unutmayın.

Kaynaklardan Faydalanmada Problemler ve Yönetsel Zorlukları

Kaynakların verimsizliği bir işletmenin başına gelebilecek en kötü durumlardan bir tanesidir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse bir futbol takımının dünyaca ünlü yıldızlardan kurulduğunu düşünürsek bu yıldızların doğru bir şekilde sahaya dizilip maçlara çıkamamasını kaynakların verimli kullanılmayışı olarak ifade edebiliriz.

İnşaat sektöründe en önemli problemlerden bir tanesi olan kaynakların verimli kullanılamaması mevzusunu çözmek adına geliştirilen uygulamalarla kaynak verimliliği ve yönetsel bağlamda ortaya çıkan zorluklar çözülmeye çalışılır.

Girişimci Uygulamaları

İş akışının daha sağlam temellere oturması ve iş gücünün daha sağlıklı bir şekilde kullanılması konusunda bir köprü görevi gören girişimci uygulamalarını kullanabilirsiniz. Özellikle iletişimsel anlamda muhteşem roller üstlenerek endüstriyel gelişmişliğe yardımcı olan bu uygulamalar dijitalleşmenin inşaat sektöründeki harika bir yansıması olarak görülebilir. Bu uygulamalar sayesinde proje mühendisleri ve yöneticiler projenin her aşamasını yakından takip edebilme imkânına sahip olur. Olası problem ve aksaklıklar anında müdahale ile önlenebilir

Güvenlik Seviyesi Düşük Çalışma Alanları

İnşaat projelerinde en büyük tehditler ve zorluklar çalışma alanlarında gözlemlenen güvensiz çalışma ortamıdır. Çalışanların iş anında çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalması can güvenliklerini riske edebildiği gibi inşaat projelerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine de engel olabilmektedir. Bunun yanı sıra inşaat ortamlarında kullanılan ağır ekipmanlar nedeniyle de işçilerin çeşitli şekillerde zarar görmesi mümkün hale gelebiliyor. Bu noktada dijital çözümler devreye girerek inşaat projelerinin başarısı arttırılır.

EHS Yönetim Sistemleri

İngilizce’de Environment, Health and Safety yani Çevre, Sağlık ve Güvenlik kelimelerinin kısaltılması ile oluşturulan bir yönetim sistemi olan EHS Management’ı inşaatlarda kullanarak karşılaşılacak pek çok güvenlik zafiyetini ortadan kaldırabilirsiniz.

Makinelerin kusurlarını ortaya çıkararak çalışanların karşılaşabileceği hasarları minimize etme şansını yakalayabilirsiniz. İşletme körlüğü adı verilen durumlardan kaynaklı olarak gözden kaçan tehlikeleri daha görünür hale kılabilir ve çalışanların motive olmasını sağlayabilirsiniz. Çevreye verilen zararın en aza indirilmesi konusunda gerekli önlemleri alarak sadece projenin geleceğini değil yeni nesillerin de geleceğini korumada aktif roller üstlenebilirsiniz.

Son yıllarda yaşanan gelişmelerle pek çok inşaat firmasının dijitalleşmeye yönelik daha güçlü adımlar atması müşterilerin de bu hususta beklentilerini yükseltmiştir. Hem müşteri beklentilerinin karşılanması hem de çalışma ortamının huzur ve güven içine alınması açısından önemli olan dijitalleşme süreci maddi kaynakların korunmasına da yardımcı olur. İki taraflı kazanç politikası olarak değerlendirilebilecek olan inşaat alanlarındaki dijitalleşmeyi göz ardı etmek çağın gerisinde kalmak olarak değerlendirilebilmektedir.

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.