İşletmelerin rakiplerinden farklı olma ve daha rekabet edebilir duruma gelebilmeleri açısından son yıllarda gerçekleştirdikleri aksiyonlar oldukça değişti ve çeşitlendi. Özellikle yazılım ve veri işleme konusunda her geçen gün bir adım daha da ileriye gidilmesi teknoloji ve veri odaklı işletmelerin geleceği şekillendirmede çok daha başarılı olacağını kanıtlıyor.

Öngörücü analitik ve big data kavramları geleceğin şekillendirilmesinde rol oynayacak işletmelerin yatırım yaptıkları en önemli değerlerden. Bu değerlere detayları ile bakmadan önce kavramların neyi ifade ettiğini tam anlamı ile çözümlemek gerekir. Analitik; işletmelerin müşteri bakış açısını tahmin etmede kullandığı en önemli araç iken öngörücü analitik bu durumun ileriye dönük projeksiyonlar şeklinde yapılmasına olanak sağlayan bir sistemdir. Big data ise büyük veri olarak tanımlanabilecek ve analitik kapsamında ele alınan verileri ifade eden bir kavramdır.

Uluslarötesi nitelik kazanmayı başarmış pek çok marka – ki bunlar arasında Microsoft, Amazon ve Google gibi büyükler var- müşteri bakış açısının ne yönde şekillendiğini elde etmede büyük yatırımlar yapmışlardır. 2023 itibarı ile söz konusu yatırımın 273 milyar $ düzeyinde olacağı tahmin ediliyor. Analitiğin sadece veri elde etmede değil aynı zamanda yatırım kararlarını etkilemede oldukça önemli olduğu vurgusu ile gerçekleşecek bu yatırımlar geçmişte kullanılan analitik türlerini tarihe karıştıracağa benziyor.

Analitik Çeşitleri Nelerdir?

Teknolojide ciddi dönüşümler yaşanırken verinin işlenmesi ve anlamlandırılmasında da önemli değişim ve dönüşümler yaşandığı bir gerçektir. Geçmiş dönemlerde işletmeler tarafından kullanılan analitik çeşitleri şimdilerde çağa ayak uydurmada oldukça zorlanır. Zira var olanı değerlendirmekle kalan ve yatırım – girişim kararlarını yönlendirmede yetersiz kalan analitik türleri öngörücü analitiğin doğuşuna zemin hazırlamıştır. 

Konunun daha iyi anlaşılması adına analitik çeşitlerinin tek tek ele alalım;

Deskriptif Analitik: Açıklayıcı analitik olarak da ifade edilebilecek olan bu analitik çeşidinde öngörülerden ziyade gerçekleşen durumların açıklanması üzerinde durulur. Örnek olay üzerinden açıklamak gerekirse bir işletmede 1 yıl boyunca gerçekleşen bütün olayları ele alan bu analitik yöntemi sadece var olan verileri değerlendirmeye yarar. Geçmişte kullanılan ve işletme verimliliğini kontrol etmede oldukça faydalı olan bu analitik günümüzde çok işlevsel değildir.

Tahmin Analitiği: İşletmede gerçekleşmesi muhtemel olay ve durumlar üzerinde analiz ve değerlendirmeler yapılmasını sağlar. Öngörücü analitiğe oldukça yakın olsa da gelecekte ortaya çıkacak değişimlerin nasıl gerçekleşeceği ile ilgili tahminler yapılmasına müsaade etmez. 

Öngörücü Analitik: Konumuzun temelini oluşturan ve big data ile birlikte değerlendirildiğinde sadece gelecek tahminleri değil bu tahminlerin nasıl gerçekleşebileceği üzerinde de yorumlar yapan bu analitik sistemi daha önce de ifade edildiği üzere Google ve Microsoft gibi dünya devi firmalarca kullanılan oldukça kritik bir süreçtir.

Öngörücü Analitik ve Big Data ile Daha Başarılı Pazarlama

İşletmelerin pazarlama faaliyetleri esnasında kullandıkları araçların etkili olması pazarlama başarısını doğrudan etkiler. Nitekim pazarlamada ortaya konan öngörücü analitik eylemleri sayesinde gelecekte ortaya çıkabilecek olan trendleri belirlerken aynı zamanda müşteri yaklaşımlarının da tahmin edilebilmesi sayesinde satışlarda ciddi bir artış elde edilmesi sağlanır.

Bir ürün pazarlanırken önceki dönemlerde; ürünü satın almış kimseler üzerinden bir veri analizi gerçekleştirilerek hedef kitlenin kim olabileceği ve bu kitlenin pazarlama sonrasında ürüne olan ilgisinin ne yönde şekilleneceği tahmin edilmeye çalışılır. Ancak bu sadece bir tahmindir çünkü hedef kitlenin yönetilmesinde doğru veri ve analizler kullanılmamıştır. Peki, doğru pazarlamada doğru yöntem hangisidir?

Öngörücü analitik; son dönemlerde pazarlamada kullanılan en önemli yöntemlerden bir tanesi olmasının yanı sıra büyük şirketlerin milyarlarca dolar yatırdığı bir olgu olması ile de ön plana çıkar. Büyük ölçekli işletmeler için ürün ve hizmetlerin doğru pazarlanabilmesinde sadece yöntemi değil aynı zamanda bir yol haritasını sunan öngörücü analitiğin gelecekte iş süreçlerini ciddi anlamda yöneteceği kabul edilir.

Öngörücü Analitik ile Doğru Fiyatlandırma

İşletmeler bağlamında ürün ve hizmetlerin müşteriye ulaştırılmasında en önemli rollerden bir tanesi de doğru fiyatlandırma politikasıdır. Ancak doğru bir fiyatlandırma için doğru araçların kullanılması oldukça önemli. Açıklayıcı ve tahmin edici analitik çeşitlerinde var olan üzerinden değerlendirmeler yapıldığından işletmelerin müşteriye veya ilgiliye ulaşmada fiyat politikasını belirlemede sorunlar yaşamasına neden olabilmektedir. Ancak öngörücü analitikte durum oldukça farklıdır.

Yapay zeka ve makine kullanımının çok ileri seviyelerde olduğu öngörücü analitik yalnızca geçmiş kullanıcı alışkanlıklarını değil aynı zamanda mevcut fiyat seviyelerini de değerlendirerek işletmenizin daha iyi bir performans sergilemesine olanak sağlar.  Teknolojinin insan yaşamına getirdiği çok büyük yeniliklerden bir tanesi olan öngörücü analitiğin işletme karlılığında %50 oranında artışlar sağlayacağı ve müşteriye doğru bir şekilde hitap etmede daha iyi performans sunacağı kabul edilir.

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.