Dijital dönüşüm insan hayatını çok yönlü bir şekilde dönüştürmeye devam ederken bazı kurumlar dijital dönüşüm sayesinde daha hızlı büyüme ve gelişme gösterir. Dijital dönüşüm; operasyonlarda, iletişimde, ürün ve hizmetlerde verimliliği artırır, şirketleri bir adım daha ileriye götürür. İnsanların, alışkanlıklarının, tercihlerinin dönüştüğü bir dünyada, şirketlerin de dönüşüme adapte olması gerekir.

Yazımızda sizlere dijital dönüşüme destek olacak 5 ipucunu sunacak ve bu ipuçlarının organizasyonel anlamdaki etkilerini inceleyeceğiz.

1- Yatırım Yapmadan Önce İş Stratejinizi Belirleyin

Güçlü bir organizasyon yapısında en önemli argümanlardan bir tanesi dijital dönüşümü bilen ve bu dönüşüme inanan bir liderin varlığıdır. Organizasyon yapısı içerisinde liderin dijital dönüşümü yöneteceği düşünüldüğünde başarının kaçınılmaz olduğu bir gerçektir. Ancak bu, uzun vadeli stratejiler ve planlamalar ile mümkün olur.

Sektörel anlamda müşteri ile etkileşimin çok ciddi olduğu alanlarda üretilen ürünün kalitesi kadar müşteri memnuniyetinin de çok önemli olduğunu ifade etmek gerekir. Böylesi bir iş yapısında yöneticilere düşen şey uzun vadeli süreçleri planlayarak dijital dönüşümü bu planlamanın içerisinde düşünmektir. Uzun vadede üretim kapasitesi ve satış rakamları üzerinde etkisi olacağı kesin olan dijital dönüşümün planlama olmaksızın gerçekleştirilmesi beklenmedik sonuçlar vereceği gibi çalışanlar tarafında da hoş kaygı oluşturabilir. 

Genel olarak dijital dönüşüme yapılacak yatırım, sadece üretim / pazarlama / satış gibi algılanıyor. Ancak bir şirket için dijital dönüşümün bütünsel olduğunu kabul etmek ve kısa-orta-uzun vadeli plan ve stratejilerini hazırlamak önemlidir.

2- İş Akışında Teknolojiyi Doğru Kullanın

İş sahasında kararların alınması ve müşterilerle ilişki içerisine girilmesi aşamasında bazı safhaların teknoloji ile desteklenmesi sayesinde daha kaliteli ve başarılı bir süreç elde edilmeye çalışılır. Teknoloji ve dijital dönüşüm başlı başına kaliteli sonuçlar alınmasına neden olabilecek potansiyelde olsa da organizasyon içindeki kusurların ortaya çıkması veya teknolojik süreçleri sekteye uğratacak organizasyon yapısının varlığı dijital dönüşümden yeterince faydalanabilmenin önüne geçer. Buradan da anlaşılabileceği üzere dijital dönüşüm sadece teknoloji ile değil organizasyon yapısındaki aksaklık ve çatışmaların giderilmesi sayesinde de mümkün olur.

Başarılı bir iş akışı ve organizasyon yapısına sahip olabilmek adına sizden beklenen teknoloji yatırımları kadar dijital dönüşümün önündeki engelleri kaldırmak olacaktır. Böylelikle dönüşüme giden yolda karşılaşacağınız engeller çok daha az olur.

3- Müşteri Deneyiminde İyileşme için Müşterilerle Etkileşime Geçin

Dijital dönüşüm temel anlamda insanlar için oldukça faydalı ve kullanışlı bir öğe olarak kabul edilse de müşterilerinizin beklenti ve taleplerini bilmeden atacağınız her adımın boşa gitme ihtimali olduğunu unutmamanız gerekir. Başarılı bir organizasyon yapısından beklenen müşterilerle doğru etkileşime geçerek onların beklentileri yönünde değişiklikler yapmaya çalışmaktır. Böylece hem sizin müşterilere karşı sorumluluklarınızı yerine getirme kapasiteniz fazlası ile kullanılmış olur hem de müşteri memnuniyetinde dijital dönüşümün de doğru kullanılması sağlanır.

Müşterilere karşı sorumluluklarınızı yerine getirmede dijital dönüşümü doğru kullanarak süreçlerin kısaltılmasında da aktif rol alabileceğinizi unutmamanız gerekir.

4- Personelin İş Kaybetme Korkusunu Ortadan Kaldırın

Dijital dönüşüm bir anlamda robotlaşmaya dönüşüm olarak kabul edilebilecek bir süreci kapsar hale gelmiştir. İnsanların gerçekleştirdiği pek çok eylemin artık robot ve bilgisayarlar tarafından gerçekleştirilebiliyor olması bir organizasyon yapısı içerisindeki çalışanların da büyük korku ve çekincelere sahip olmasına yol açar. Robot ve bilgisayarların dijital dönüşüm başlığı altında işlerini ellerinden alacağını düşünen insanları bunun önüne geçmeye çalışır. Bazen de yaşadığı duygusal yıpranma nedeniyle verimlilik oranında ciddi düşüşlere neden olabilir.

Doğru kullanılan dijital dönüşüm araçları aslında insanları işlerinden etmekten ziyade personelin işini daha da kolaylaştıran ve personelin ön plana çıkmasına olanak tanıyan bir süreç olarak tanımlanabilir. Organizasyon içerisindeki personelin çekincelerini gidererek verimliliğe katkı sağlayacak adımlar atmak dijital dönüşümün sadece teknoloji ile elde edilemeyecek bir unsur olduğunu apaçık ortaya koyar.

5- Karar Alma Süreçlerini Kısaltın

Teknolojik dönüşümde başarı elde edilmesine olanak sağlayan argümanlar arasında hızlı karar alma ve şartlara uyum sağlama noktasında dönüşüme çabuk ayak uydurma yer alır. Ancak organizasyon yapısının ve hiyerarşinin çok katı olduğu durumlarda hızlı karar alma bir yana bir kararın kabul edilmesi için dahi zorlu süreçlerden geçmek gerekir. Dijital dönüşümü sekteye uğratacak bu tarz bir hiyerarşi uzun vadede dijital dönüşümün başarısız olmasına dahi neden olabilmektedir. 

Siz de organizasyon yapınızdaki tıkanıklıkları çözmek ve bu tıkanıklıklardan kaynaklı dijital dönüşüm sorunlarını ortadan kaldırmak adına hızlı karar alabileceğiniz bir yapı oluşturmak zorundasınız. Aksi takdirde çok ciddi yatırımlar ile dijitalleşme yönünde ilerlerken beklenmedik durumlarla karşılaşmak ve kaynakların verimli kullanılamaması durumları sizleri bekliyor olur.

Teknolojinin insan yaşamını çok ciddi oranlarda etkilediği ve neredeyse teknoloji olmadan yaşamın imkansızlaşmaya başladığı şu dönemlerde pek çok organizasyon dijital dönüşümün sadece teknolojik imkanların elde edilmesi ile mümkün olabileceğini düşünür. Ancak bu durum tamamen yanlıştır. Söz konusu durumu bir örnekle ifade etmek gerekirse bir yarışta kazanmak için çok hızlı giden bir arabaya ihtiyaç duyduğunuz gerçektir. Ancak bu arabayı doğru bir şekilde sevk ve idare edecek pilotun olmaması hızlı bir arabaya sahip olmayı anlamsız kılar. Üstelik pilot olsa dahi hızlı araba kullanmayı ve yarışta nasıl bir tavır sergileyeceğini bilmeyen pilot için başarısızlık yine kaçınılmazdır. Bu nedenle dijital dönüşümü sağlarken bütün argümanları bir araya toplayarak hareket etmeniz önemlidir.

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.