Yapay zeka; gelişen teknolojik imkanlar çerçevesinde her geçen gün insan hayatına daha fazla oranda dahil olmaktadır. Özellikle insan yaşamını kolaylaştırmada çok önemli rolleri olan yapay zeka son yıllarda sağlık sektöründe de kullanılmaya başlanmıştır. 

Tıp veya sağlık sektörü insan yaşamının daha konforlu ve uzun olmasına yardımcı olan en önemli sektörlerden bir tanesi olması yönüyle bilinir. Sağlık sektöründe yaşanan gelişmelerin ortalama insan ömrünü uzatacağı bilindiğinden tıpta yapay zeka kullanımının pek çok yönden avantaj sağlayacağı ve ortalama insan ömrü üzerinde olumlu etki yapacağı kabul edilir.

Uzay çağını derinlemesine yaşadığımız şu günlerde tıpta yapay zeka kullanımının neler kazandıracağı ile ilgili pek çok projeksiyon yapılmaktadır. Bu yazımızda sizlere sağlık sektörü ve yapay zekanın doğru bir şekilde birleştirildiğinde insanlığa neler getireceğini detayları ile açıklamayı hedefliyoruz. 

Yapay Zekanın Sağlık Sektörüne Getireceği Yenilikler

2021 yılına gelindiğinde yapay zekanın sağlık alanına entegre edilebilmesi adına 6,5 milyar doları aşan yatırımlar gerçekleştirilecek. Bu yatırımların her geçen gün bir nebze daha artacağı düşünüldüğünde avantajların kaçınılmaz olacağı bir gerçektir. Peki, yapay zeka insan hayatına gerçekten neler getirecek?

Hastalıkların Teşhis Edilmesi

Hastalık teşhisi için insanlar en az 6 yıl süren tıp eğitimi aldıktan sonra çeşitli uzmanlık aşamalarını da geçerek doktor olmayı başarırlar. Ciddi derecede insan gücü ve çalışma gerektiren bu durum hastalıkların teşhis edilmesinde insanlardan kaynaklanan hataları da içine alınca yapay zekanın hastalık teşhisinde oynadığı rolü çok ciddi bir seviyeye taşır. 

Yapay zeka; çeşitli algoritmalar ve programlamalar sayesinde herhangi bir eğitime gerek kalmaksızın kısa süre içerisinde hastalık teşhis edebilecek bir seviyeye taşınır. :Böylelikle insan yaşamında karşılaşılan hastalıkların daha kolay ve hızlı bir şekilde belirlenmesi sağlanır. Erken tedavinin pek çok hastalıkta hayat kurtardığı bilindiğinden hastalık teşhisinde elde edilen başarının yapay zeka ile daha sağlıklı toplumlar ortaya çıkaracağı kabul edilir.

Hastalıkların teşhisinde neredeyse %33 oranında daha başarılı bir grafik çizen yapay zeka ölüm oranlarında da %20’lere varan düşüşlere neden olmuştur.

Yapay Zeka Tarafından Gerçekleşen ameliyatlar

Bireylerde karşılaşılan pek çok hastalığın tedavisi maalesef ameliyatla mümkün olur. ancak ameliyat konusunda uzman doktorun bulunamayışı, doktor bulunsa da programının dolu olması zaman zaman çok uzun vadeli randevular verilmesine neden olabilmektedir. Böylesi durumlarda insan yaşamı risk altına girerken toplum sağlığının da ciddi şekilde etkilendiği kabul edilir.

Yapay zekaya yapılan yatırımlar sayesinde robotlar tarafından gerçekleşecek ameliyatlar doktor bulma konusunda yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırırken ameliyat esnasında meydana gelebilecek riskleri de aşağılara çeker. Zira herkesçe bilindiği üzere beyin ve kalp gibi en ufak titremenin dahi önemli hasarlara yol açacağı ameliyatlarda yapay zeka ameliyatın başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Üstelik gerçekleştirilen araştırmalara göre yapay zekanın tamamladığı pek çok ameliyatta hastaların yatış süresinde % 21 oranında azalmalar meydana geldiği bilinir. 

İlaç Geliştirilmesi

İlaç geliştirme süreci sağlık alanında en zorlu dönemleri ifade eder. Hem bilgi birikimi hem de imkanlar noktasında ciddi bir alt yapı gerektiren ilaç geliştirmede yapay zekanın devreye sokulması sayesinde daha başarılı ve verimli süreçlerin yaşanacağı kabul edilir. Peki, ilaç geliştirilmesinde yapay zekanın devreye girmesi hangi faydaları getirecektir?

  • İlaç geliştirme sürecinde müdahale edilecek hedefler daha kolay belirlenir,
  • İlaç belirleme aşamasında zamandan ve emekten tasarruf edilir,
  • Klinik deneyler çok daha hızlı ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilir,
  • Hastalık teşhisine yönelik biyo-işaretlerin bulunması çok ciddi manada kolaylaşır.

Yukarıdaki avantajları ışığında yapay zeka ilaç geliştirilmesini oldukça basit ve kaliteli bir sürece dönüştürür.

Özel Tedaviler

Sağlık alanında her hastalığın belli başlı tedavisi bulunsa da insanların tedavilere gösterdikleri tepkiler farklılaşabilmektedir. Söz konusu fark uygulanan ilaçlardan hastaya yaklaşıma kadar değişkenlik gösterir. Her hastanın kendine özel bir tedavi uygulaması ile daha kısa sürede sağlığına kavuşacağı bilinse de insanlar açısından bunun sağlanması teknik açıdan zordur.

  1. yüzyılda  yapay zekanın hastalıkların iyileştirilmesinde aktif olarak kullanılması ile beraber kişiye özel tedavilerin de artık mümkün hale geldiğini söylemek gerekir. Hastalara uygulanan tedaviden alınan sonuçları istatistikî veriler bağlamında değerlendirmesi beklenen yapay zeka; elde edilen sonuçlar sonrasında hangi hastaya nasıl bir uygulamanın yapılması gerektiği konusunda daha başarılı sonuçlara varır. Derin öğrenme algoritmaları olarak adlandırılan sistem ile hastalıklara daha başarılı bir şekilde çözüm bulunması mümkün hale gelecektir.

Gen Düzenleme Becerisi

Sağlık alanında kullanılan gen düzenleme teknikleri ile tedavi konusunda ciddi başarıların elde edildiği bilinir. İnsan eliyle gerçekleşen bu düzenlemenin yapay zeka sayesinde çok daha başarılı bir noktaya taşınacağı ve hata oranının neredeyse sıfıra ineceği kabul edilir. Özellikle son dönemde çaresi olmayan hastalıkların tedavi edilmesinde kullanılan gen düzenlemesinin yapay zeka ile ulaşacağı noktayı tahmin etmek bile güç. Bu nedenle yapay zekanın hızlı bir şekilde bu sürece entegre edilmesi şarttır.

Temel hedefi insan yaşamını kolaylaştırmak ve sağlık çalışanları üzerine binen yükü hafifletmek olan yapay zekanın şu aşamada doktorlar ve uzmanlar eşliğinde devreye sokulmasında bir sakınca görülmüyor. Kısa vadede tamamen yapay zeka merkezli bir sağlık hizmetinin sunulması mümkün görülmezken bunun hemen gerçekleştirilmeye çalışılması da bazı riskleri beraberinde getirebilecektir. Zira yapay zeka her ne kadar hata payı düşük olan bir yapıyı ifade etse de insanoğlunun zaman zaman gösterdiği reflekslerin (tedavi konusunda) sağlığı korumada oldukça başarılı olduğu bilinir.

Gen düzenlemesi sayesinde geçmişte problem olarak algılanan durumların problem olmaktan çıkması ve insan ömrünün %5 oranında uzaması yapay zekanın insan ömrüne sağladığı katkılar arasında kabul edilir.